Producten & Diensten

Het Cyber Expertise Centrum ondersteund bedrijven met de volgende diensten.

Cyber to go Roadshow

De Cyber-to-Go roadshows dragen bij aan het versterken van de digitale weerbaarheid van MKB ondernemers in Noord Nederland. Met een interactieve en prikkelende ontbijt/lunch/ diner sessie worden ondernemers bijgepraat over digitale dreigingen en krijgen ze praktische handreikingen aangereikt. Het karakter is “laagdrempelig”, “praktisch” en “dichtbij”. Studenten vertolken vanwege hun expertise en toegankelijkheid een belangrijke rol. De organisatie van een Cyber-to-Go roadshow wordt altijd gedaan vanuit een samenwerking tussen de stichting, één of twee bedrijven of (branche) verenigingen en het onderwijs.

Voor de Cyber-to-Go roadshow is een programma gemaakt met een aantal vaste onderdelen. Deze onderdelen zijn; BoefProof maken van mobiele telefoons, voorstellen van gastheren, ervaringsverhaal, demonstratie van een ethical hacker of gastspreker en een Cyber meet-up met studenten. Het onderwijs kan tijdens de Cyber-to-Go roadshow het MKB een Cyber Security dienstverlening aanbieden in de vorm van externe projecten. Deze dienstverlening wordt voorbereid i.s.m. aangesloten bedrijven. Indien studenten tegen zaken aanlopen waarbij geëscaleerd dient te worden, kan er een beroep worden gedaan op de betrokken bedrijven.

Sfeerbeeld cyber to go roadshow Sfeerbeeld cyber to go roadshow Sfeerbeeld cyber to go roadshow Sfeerbeeld cyber to go roadshow

Security Pool

Opzetten van een shared resource pool die ingezet kan worden bij de verschillende deelnemende bedrijven. Op niveau brengen van werknemers deelnemende bedrijven.

Security Audit

Vergroten van de effectiviteit beveiliging MKB bedrijven Noord Nederland. Middels een audit worden de essentiële processen van een bedrijf getest op de mate van beveiliging. Deze audit wordt afgesloten met het opleveren van een adviesrapport.

U hoeft de krant maar open te slaan of er staat een bericht in over cybercrime. Dit gaat over een foute e-mail of een digitale inbraak op de ICT systemen.

Menig Ondernemer heeft geen idee hoe veilig het bedrijfsnetwerk is. De stichting Cybersafety Noord Nederland en ROC Friese Poort zijn een samenwerking gestart met als projectnaam digitale weerbaarheid MKB.

Samen met u als ondernemer willen we de digitale weerbaarheid van het MKB vergroten.

Dit doen we niet alleen. Samen met het landelijk Digital Trust Centrum van Economische Zaken hebben we de Digitaal Veilig Ondernemen scan ontwikkeld. Deze scan geeft u als ondernemer inzicht in de veiligheid van uw digitale omgeving.

Fryslân is de eerste provincie die van start gaat met de scan Digitaal Veilig Ondernemen.

De scan Digitaal Veilig Ondernemen;

  • Vindt op regelmatige basis plaats.
  • Wordt uitgevoerd door twee studenten ICT.
  • Onderzoekt de meest voorkomende digitale kwetsbaarheden, signaleert en adviseert.
  • Bestaat uit de onderdelen; veilige website, wifi, technische scan en de digitale voetafdruk.
  • Is een initiatief van ROC Friese Poort Cyber@Work en Stichting Cyber Safety Noord Nederland.

Voor deze scan zijn twee studenten ICT gedurende een halve dag aanwezig op het bedrijf. Ze scannen volgens een vast programma uw bedrijfsnetwerk. Aan het eind van de opdracht maken ze voor u een eindrapport met status en aanbevelingen. U betaalt voor deze scan slechts eenmalig 250,- euro.

Opgave kan door u aan te melden bij: info@cybersafety-noordnederland.nl

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk de nodige informatie.

ROC Friese Poort Cyber@Work, ROC Friesland College en st. Cyber Safety Noord Nederland

Security Community

Opzetten van een community met als doel kennis met elkaar te delen.

Cybercrisis Oefeningen

Organiseren van grootschalige cybercrises oefeningen met verschillende organisaties belangrijk onderdeel is het testen van de informatiestromen in de keten te testen.

Het voorbereiden van een cybercrisisoefening in Q3 2019, oktober waarin een scenario wordt geoefend. Dit gebeurt in 2 stappen. Een kleine table-top oefening om te kijken waar we met de echte oefening rekening mee moeten houden en in Q3 een grotere oefening. Deze oefening moet resulteren in een factsheet met lessons learned en het realiseren van de vooraf vastgestelde leerdoelen. Scope is opschaling vanaf GRIP 1 (lokaal) tot en met GRIP 4.

Hacklab Noord Nederland

Het Hacklab is een veilige plek waar jonge getalenteerde internetgebruikers (15 tot en met 25 jaar) naar toe kunnen komen om kennis en kunde binnen het cyberdomein op eigen niveau en tempo te kunnen ontwikkelen. De werkplaats staat open voor digitale hangjongeren, gamers, schoolverlaters, autisme spectrum en jongeren die uitdaging in hun huidige opleiding missen. Een vooropleiding is niet noodzakelijk, motivatie en nieuwsgierigheid wel. In het Hacklab wordt door verschillende gastdocenten aandacht besteed aan 21e-eeuwse vaardigheden op het gebied van IT/internet. Hierbij worden de leerlingen met verschillende individuele en groepschallenges uitgedaagd op het gebied van hacken, programmeren, lockpicking, pentesting etc. Omdat iedere leerling anders is, wordt met een mentor gekeken naar een passend ontwikkeltraject binnen de werkplaats. Uitgangspunt hierbij is dat talent zich niet altijd laat vangen in diploma’s of opleidingen, maar dat het de Hacklabbers wel aantoonbare vaardigheden op laat doen.

Sfeerbeeld cyber to go roadshow Sfeerbeeld cyber to go roadshow Sfeerbeeld cyber to go roadshow Sfeerbeeld cyber to go roadshow Sfeerbeeld cyber to go roadshow Sfeerbeeld cyber to go roadshow Sfeerbeeld cyber to go roadshow Sfeerbeeld cyber to go roadshow Sfeerbeeld cyber to go roadshow Sfeerbeeld cyber to go roadshow Sfeerbeeld cyber to go roadshow Sfeerbeeld cyber to go roadshow
Naar de website

Northern Security Conference

Jaarlijks wordt in Assen, Groningen of Leeuwarden de Northern Security conference georganiseerd.

Naar de website

Cyber Congres

Uitreiking certificaten Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en introductie cybercongres door burgemeester Sybrand Buma.

Flyer voor het cyber congres