Het Cyber Expertise Centrum

Samen goed voorbereid tegen cybercriminaliteit.

Het Cyber Expertise Centrum

Het CSECN

Een groot aantal organisaties beseft dat samenwerking bijdraagt aan een betere weerbaarheid. Om die samenwerking meer te formaliseren, is er in zowel Groningen als Friesland een stichting opgericht ter vergroting van de weerbaarheid: de Stichting Cyber Safety Noord-Nederland (Friesland) en de Stichting Cyber Security Centrum Noord-Nederland (Groningen). Bij beide stichtingen zijn samen zo’n zestig bedrijven/organisaties aangesloten. De stichtingen hebben recent de krachten gebundeld en vormen samen met vier andere partijen – De Friesland Zorgverzekeraar, Connect.frl., Bedrijvenvereniging West (Groningen), Samenwerking Noord en Provincie Groningen – het samenwerkingsverband Cyberweerbaarheid Noord-Nederland. Doel is bij te dragen aan de bewustwording van het gevaar van cybercriminaliteit en samen met de ondernemers in Noord- Nederland te werken aan een betere cyberweerbaarheid.

Het samenwerkingsverband vormt de opstap tot het in 2020 op te richten Cyber Security Expertise Centrum Noord (CSECN). De bedoeling is dat dit centrum, met vestigingen in Friesland en Groningen, uitgroeit tot een van de belangrijkste landelijke expertisecentra op het gebied van cybersecurity en daarmee een actieve bijdrage levert aan de Nederlandse Cybersecurity Agenda.

Contact

Sixmastraat 15 8932 PA Leeuwarden

info@cybersafety-noordnederland.nl
+31 (0)6 22 37 26 35

Deelnemende partijen

Deelnemers van het samenwerkingsverband rondom Cyber Expertise Centrum

Meer informatie